Specifieke Creatie methoden en processen

Steve Jobs is wellicht ‘s werelds grootste ontwikkelaar. Zijn uitspraken geven weer dat creatie een combinatie is:

  • Van echt diep begrijpen wat een klant wil
  • Dat vraagt details en doorzetten, nieuwe richtingen in gaan
  • Maar ook een systematiek waarmee je dat waarmaken
  •  Fouten kunnen maken en op tijd stoppen

 

Klantwaarde en kosten

Het begint met het goed in kaart brengen wat de klant wil. Of weten wat je de klant wilt bieden.  Wie is die klant en welke groepen kun je onderscheiden? Het is belangrijk om inzicht te hebben in hoe zij werken en hoe jouw product daar aan kan bijdragen, kortom welke waarde je toevoegt.  Wat is de essentie daarvan en hoe match je de waarde met de (aanstaande) kostprijs?
Link naar vervolgpagina?

Kennismanagement

Wat je nodig hebt, is  een soort “bedrijfsgeheugen”. Dat creëer je door kennis te verzamelen, op te bouwen en te structureren en dan weer door te geven.  Dat is kennismanagement. Kadlaa hanteert praktische methoden om er handen en voeten aan te geven.
Link naar vervolgpagina?

Design

Hoe moet het er dan uitzien en hoe werkt design daarbij?  Het is spannend om design goed te integreren met ontwikkeling. Toegegeven; engineers en designers spreken een andere taal, daarom gebruiken wij (leuke) hulpmiddelen om voor vertaling en aansluiting te zorgen.
Link naar vervolgpagina?

Risicoreductie en configuratiemanagement

Onderweg kom je allerlei risico’s tegen; je kunt ze (deels) voorzien, je kunt er rekening mee houden en  ze dus beheersen. Voorwaarde is wel dat je de “producten” die je onderweg realiseert goed bijhoudt (configuratiemanagement). Niet een favoriete bezigheid, maar wel belangrijk om goed en snel te kunnen reageren op veranderingen.
Link naar vervolgpagina?

Kwaliteit

Last but not least een pleidooi voor kwaliteit. Kwaliteit op (herhalende) processen toepassen doen we al vaak, maar op productontwikkeling is dat lastig omdat het proces zelf minder vaak voorkomt en minder strak is vastgelegd.
Link naar vervolgpagina?