Stage-Gate model Cooper leidraad voor processen

Wat zijn bewezen stappenplannen? Welke methoden horen daarbij en waar leg je het accent als je te weinig tijd of geld hebt?  Cooper  legde de basis voor het denken in fasen en processen (Stage-Gate) en dit is een belangrijke leidraad voor het inrichten van productontwikkeling.  Stages helpen om de verschillende stappen te onderscheiden, om ze op elkaar aan te laten sluiten en om verschillende disciplines beter met elkaar te laten communiceren. Gates zijn duidelijke beslismomenten waarop besloten en evt bijgestuurd  kan worden.

sg-full

Samenwerken en recht doen aan klantenwens

Multidisciplinair samenwerken gaat alleen goed als de disciplines met elkaar over de grens van hun eigen vak heen willen en durven kijken, waarbij zij gezamenlijk een proces doorlopen. Dat gezamenlijke proces moet in de eerste plaats recht doen aan de klantenwens en in de tweede plaats de inbreng van diverse disciplines waarborgen.

Kadlaa heeft veel mechatronica- en design projecten begeleid. Samen werken aan een project betekent samen de beste afweging maken. Het gaat er niet om elektronica aan mechanica te plakken of “er een design sausje over te smeren”. Kwaliteit ontstaat wanneer je de eenvoudigste goede oplossing voor de klant weet te realiseren.