Volwassenheid heeft van alles te maken met productontwikkeling!
Volwassenheid is een maat voor de professionaliteit in het uitvoeren van processen. Het is al meermalen aangetoond dat een hogere volwassenheid leidt tot meer succesvolle producten, minder gefaalde producten en minder afgebroken ontwikkelprojecten. Die volwassenheid van processen vereist het hebben van “best practices” die gevolgd worden. Dat vraagt dus processen beschikbaar hebben, maar ook kunnen en willen uitvoeren. En het vraagt verificatie. (kwaliteit)

Volwassenheidsmodellen

Naast processen en verificatie heb je méér nodig: leiderschap om alles in gang te zetten en te houden, een goede plek voor de projecten in de matrix voor voldoende gewicht bij beslissingen, samenwerkende mensen en een goed begrip van onderliggende creatie methoden en –technieken als klantbegrip, waarde, design, kwaliteit, kennismanagement en omgaan met wijzigingen.
Hoe beter je de processen beheerst waarmee je nieuwe producten ontwikkelt, hoe beter de resultaten zullen zijn. De mate van beheersing wordt aangegeven met “volwassenheid”. Die varieert van niveau 1 (we doen maar wat naar beste weten) tot niveau 5 (de lerende organisatie die erin slaagt succesvol te anticiperen op veranderingen).  Voor een nadere uitleg over deze modellen: lees meer …

Als Kadlaa hebben wij bijgedragen aan verschillende onderzoeken naar deze modellen en kunnen wij voor u ook analyses uitvoeren.

diagram

volwasseneheidsmodellen New Product Development Benchmark and Metrics 2011

Bron: volwassenheid- vergelijking uit New Product Development benchmark and Metrics, 2011